ค้นพบโครงการทั้งหมด: 6 โครงการ

32 ไร่

นครปฐม-บางเลน 1

นครปฐม

48,000,000 บาท


3-0-59 ไร่

ราชบุรี – โพธาราม

โพธาราม ราชบุรี

750,000 บาท


12-3-39

สมุทรปราการ – บางพลี

51,038,000 บาท


78-0-91.2 ไร่

สมุทรปราการ – บางบ่อ

สมุทรปราการ

บาท


5 ไร่

สมุทรปราการ – พระประแดง

สมุทรปราการ

400,000,000 บาท


1-2-15.2 ไร่

กรุงเทพ-ราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพ

123,040,000 บาท