บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไทยสมบูรณ์ จำกัด

61 หมู่ที่ 9 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

แผนที่สำนักงาน

ฟอร์มติดต่อบริษัท
  question

  สอบถาม

  หลังจากการค้นหาข้อมูลของทรัพย์ที่ต้องการแล้ว
  มีความประสงค์ที่จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

  1.  e-mail ผ่านทาง tsbamc@gmail.com
  2. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ที่ โทร. 02-816-6661-4 หรือ 088-789-9692

  visit

  เยี่ยมชม

  หากมีความประสงค์ที่จะเยี่ยมชมทรัพย์ก่อนตัดสินใจ โทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่
  Call center โทร. 02-816-6661-4  หรือ 088-789-9692 เพื่อขอนัดหมาย

  offer

  เสนอซื้อ

  หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเพื่อซื้อทรัพย์ มีขั้นตอนดังนี้
  1. แจ้งความจำนงเสนอซื้อทรัพย์ โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ขาย
  2. ลงนามและวางเงินในใบเสนอราคาซื้อ ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สินของ