รายละเอียดสินทรัพย์

ชื่อ:

นครปฐม-บางเลน 1

ที่ตั้ง:

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

พื้นที่:

32 ไร่

ลักษณะสินทรัพย์:

ที่ดินเปล่า 32 ไร่

ที่ดินถมแล้ว

พื้นที่ด้านหน้าติดถนนประมาณ 50 เมตร

ติดถนน นฐ.4014

ที่ตั้งทรัพย์:
ราคา:

ไร่ละ 1,500,000 บาท

ราคา:

48,000,000 บาท

ฟอร์มติดต่อบริษัท