ค้นพบโครงการทั้งหมด: 11 โครงการ

11-1-82 ไร่

เมืองเชียงราย – ฝั่งตะวันตก

51,547,500 บาท


11-3-28 ไร่

นครปฐม – เมืองนครปฐม

7,092,000 บาท


78-0-91.2 ไร่

สมุทรปราการ – บางบ่อ

สมุทรปราการ

บาท


5 ไร่

สมุทรปราการ – พระประแดง

สมุทรปราการ

400,000,000 บาท


1-2-15.2 ไร่

กรุงเทพ-ราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพ

123,040,000 บาท